Maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra Oy on perustettu vuonna 1995.

Suunnittelutyömme on pääasiassa yleis- ja toteutussuunnittelua. Erityisesti olemme perehtyneitä kasvillisuuden käyttöön, leikkialueiden turvallisiin ratkaisuihin sekä pihavalaistukseen. Pitkä kokemuksemme perusparannushankkeissa on antanut meille hyvät valmiudet suunnitella kestäviä ratkaisuja.

Suunnittelemme julkista kaupunkitilaa, puistoja, viheralueita, koulu- ja päiväkotipihoja, aukioita ja toreja, liikenneympäristöjä sekä yritys- ja asuinympäristöjä.

Maisemasuunnittelupalveluihimme kuuluvat myös kaavoitukseen liittyvät ympäristöhistorialliset selvitykset ja lähiympäristösuunnitelmat.

Projektimme ovat usein monialaisia ja laajaa yhteistyötä vaativia. Teemme yhteistyötä osaajaverkostomme ja alikonsulttien kanssa tai työskentelemme tilaajan osoittamien rinnakkaiskonsulttien kanssa. Verkostoomme kuuluu mm. arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, lvi-, liikenne- ja geoteknisen suunnittelun sekä ympäristötaiteen ammattilaisia.

Studio Terralla on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä sertifikaatti varmentamassa yrityksen laadunhallinnan tasoa.