Maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra Oy suunnittelee julkista kaupunkitilaa, puistoja, viheralueita, koulu- ja päiväkotipihoja, aukioita ja toreja, liikenneympäristöjä sekä yritys- ja asuinympäristöjä. Toimistossamme on kuusi maisema-arkkitehtuurin ja suunnittelun ammattilaista.

Suunnittelutyömme on pääasiassa yleis- ja toteutussuunnittelua. Maisemasuunnittelupalveluihimme kuuluvat myös kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja lähiympäristösuunnitelmat.

Projektimme ovat usein monialaisia ja laajaa yhteistyötä vaativia. Teemme yhteistyötä osaajaverkostomme ja alikonsulttien kanssa tai työskentelemme tilaajan osoittamien rinnakkaiskonsulttien kanssa. Verkostoomme kuuluu mm. arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, lvi-, liikenne- ja geoteknisen suunnittelun sekä ympäristötaiteen ammattilaisia.